Certifieringar och kompetens

Vi på Y2K VVS Stockholm AB strävar alltid efter att utvecklas och arbetar för ett hållbart samhälle och bra miljö. Det betyder att vi har kontinuerlig kontakt med leverantörer och tillverkare för att lära oss om nya, hållbara alternativ inom material och utförande.

Vi arbetar även alltid enligt AMA och dess riktlinjer för VVS-installationer för att följa rådande byggnormer. I och med detta har vi certifierat oss inom Säkert Vatten, är medlemmar i VVS-företagen samt har ID06-kort hos NeXus och är godkända för ID06 enligt Sveriges Byggindustriers standard.

Företaget har ett kvalitets- och miljöledningssystem som är uppbyggt enligt principerna för ISO 9001 och 14001.

       

Y2K VVS Stockholm AB | Box 491 13, 100 28 Stockholm | E-post: info@y2kvvs.se